Κέκος Γεώργιος
Διεύθυνση Κερασούντος 4
Περιοχή Αμπελόκηποι Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 7486937 / 210 7487339
Κοντοράβδης Νίκος
Διεύθυνση Λ. Κηφισίας 104
Περιοχή Αμπελόκηποι Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6981906
Share it