Πολυχώρος Κιβωτός
Description
Ο Πολυχώρος εκπαίδευσης στη Νοηματική Γλώσσα και υποστηρικτικής παρέμβασης "Κιβωτός" δημιουργήθηκε από ανήκοα (κωφά) άτομα με ιδιαίτερη ευαισθησία στην υποστήριξη της επικοινωνίας. Είναι κέντρο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας στην παροχή εκπαίδευσης στη νοηματική γλώσσα.

Παρέχει εκπαίδευση σε εφήβους και ενήλικες, ακούοντες, βαρήκοους ή ανήκοους στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αλλά στοχεύει και στη μύηση των μαθητών στην κουλτούρα και τον πολιτισμό των Ελλήνων ανηκόων.
read more +

Για τους λόγους αυτούς, στο χώρο της Κιβωτού λειτουργούν πέρα από τα τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και τμήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης (διερμηνέων και εξειδίκευσης διερμηνέων).

Οι σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ. ) χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα: Αρχάριοι, Μέσοι, Προχωρημένοι, Επάρκεια.

Η φοίτηση σε καθένα από τα παραπάνω επίπεδα διαρκεί 120 εκπαιδευτικές ώρες, συνολικά 480. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών, οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας χρηστών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οι οποίες επί του παρόντος διεξάγονται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιπέδων, οι σπουδαστές κατέχουν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο εκφοράς του νοηματικού λόγου.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες Ε.Ν.Γ. σε επίπεδο επάρκειας μπορούν να χρησιμοποιούν την Ε.Ν.Γ. στο χώρο εργασίας τους για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας με ανήκοα άτομα.

Για ορισμένα επαγγέλματα, η επαρκής γνώση της Ε.Ν.Γ. αποτελεί κριτήριο πρόσληψης.

Μετά την απόκτηση τίτλου επάρκειας και εφόσον το επιθυμούν, οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν τμήματα διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. για ένα ή δύο έτη και έπειτα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις διερμηνέων. Στο πολυχώρο " Κιβωτός " παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικής παρέμβασης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

read less -

Contact
Διεύθυνση Αιτωλίας 3 & Μεσογείων
Περιοχή Αμπελόκηποι Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 7776213
Follow us
Map
Share it