Δρακόπουλος Χαράλαμπος
Διεύθυνση Μιχελιδάκη 1
Περιοχή Αμπελόκηποι Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6918723 / 210 6930425
Αφοί Καπλάνη
Διεύθυνση Εμμανουήλ Ροΐδη 31 - 33
Περιοχή Αμπελόκηποι Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6422551
send mail
Share it